Skriv ut detta Sida

Vår politik

Upplands Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt!

Vår vision är en värld där alla människor ges möjlighet att förverkliga sina innersta drömmar.

Människan hindras och begränsas idag av olika former av förtryck och strukturella hinder. Klassklyftor skapar ekonomiska orättvisor som leder till ojämlikhet i livschanser och makt. Lika begränsande är de sociala och kulturella klyftor som begränsar och skiljer oss åt.

Vi bygger vår ideologi på övertygelsen om alla människors lika värde och på insikten att människan är en social varelse som växer och utvecklas tillsammans med andra. Vårt mål är ett demokratiskt socialistiskt samhälle byggt på frihetens, solidaritetens och jämlikhetens principer. Varje människa ska ha rätt att styra över sitt eget liv och tillsammans med andra forma framtiden.

På detta sätt inleds vårt lokala principprogram som fastslogs av distriktsårskonferensen den 11 mars 2012.

SSU Upplands Principprogram 2012

SSU Uppland behandlar även varje år en rad lokala politiska program. Slutsatserna av dessa förhandlingar finner du nedan.

Utbildningspolitiskt program

Det fria och livslånga lärandet är ett av de allra viktigaste verktygen för människors individuella och gemensamma utveckling och förverkligande av sina drömmar. Vi i SSU Uppland vill skapa ett samhälle där alla ges möjlighet till ett ständigt lärande under hela livets gång. Det är kunskap och arbete som ligger till grund för den ekonomiska och samhälliga utvecklingen och det är genom kunskap och arbete vi kan bygga en demokratisk, mer hållbar, jämlik och solidarisk värld.

Livslångt lärande, SSU Uppland

 Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är också förutsättningen för att vi ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där alla kan växa och förverkliga sina drömmar. Som Karl-Bertil Jonsson säger: ”[…] ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och den grund varpå samhället vilar”. På grund av detta är full sysselsättning ett av våra viktigaste politiska mål.

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

Regionalpolitiskt program

Uppland och Uppsala län är ett ekonomiskt starkt län i Mälardalsregionen. Uppsala län lockar ständigt nya invånare och det ska vara bra att bo och växa upp oavsett var i länet invånare bor. Som SSU-distrikt kan vi främst påverka den politik som förs i Uppsala län genom att driva på Socialdemokraterna och partiets företrädare i Uppsala läns landsting och i länets kommuner. Målsättning med detta är att skapa ett jämlikt, demokratiskt och solidariskt Uppland.

SSU Upplands regionalpolitiska handlingsprogram

Distriktsårskonferens

Varje år anordnas den stora distriktsårskonferensen då ungdomar från Upplands alla hörn kommer för att under ett par dagar enas om en politisk linje, ny styrelse och aktiviteter för det kommande året. Konferensen brukar förkortas DÅK (distriktsårskonferens) och är det högst beslutande organet i SSU Uppland. Det som bestäms under konferensen ska distriktsstyrelsen genomföra och driva under nästkommande år. Här nedan ser du protokollet från 2012 års DÅK.

Protokoll för DÅK mars 2012

Permalänk till denna artikel: http://uppland.ssu.se/var-politik/