Mattias Kristenson: Vi borde ha högre ambitioner

mattias-kristenson1

Hej!

Jag heter Mattias Kristenson, är 23 år, och kandiderar till kommunfullmäktige och Riksdagen för Socialdemokraterna.

Jag har valt att engagera mig för att jag tror att politiken kan förändra samhället. Jag tror att det är tillsammans vi måste möta framtidens utmaningar. Och det är bara möjligt om vi engagerar oss politiskt.

Även om mycket är bra i Sverige är det finns några saker som gör att jag inte kan känna mig helt nöjd.

Alldeles för många av mina vänner får känna på hur samhället präglas av rasistiska strukturer. Det gör att de har svårare att få jobb, diskrimineras i arbetslivet och riskerar att dömas på grund av sin hudfärg av förbipasserande på gatan. De senaste åren har vi sett hur polisen fört rasistiska register, jagat människor som ser ”utländska ut” och hur ministrar talar fördomsfullt om människor med utländsk bakgrund. Det är helt oacceptabelt. Vi behöver en antirasistisk politik. En politik som aktivt verkar för att alla ges möjlighet att ta plats i samhället.

Dessutom lever vi fortfarande, 2014 (!!!), i ett samhälle där kvinnor som grupp underordnas män som grupp. Det leder till att kvinnor har sämre löner, får ta större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet, och får mindre plats i maktens rum. Sverige behöver en feministisk politik som aktivt motverkar vårt ojämlika samhälle. Vi behöver ge alla, som vill det, möjlighet att arbeta heltid – då vi vet att det är främst kvinnor som tvingas jobba deltid. Vi behöver en mer jämställd föräldraförsäkring – då vi vet att det är kvinnor som tar mest ansvar för att stanna hemma med barnen. Och vi behöver se till att kvinnor ges ordentlig plats i bolagsstyrelser och för större makt i samhället.

Jag brinner dessutom för en global värld fri från gränser. De senaste åtta åren har jag sett hur Sveriges röst i världen kraftigt har förminskats och hur vi reducerat utrikespolitiken till affärspolitik under Carl Bildts tid som utrikesminister. Det är hög tid att vi återfår vår starka röst för solidaritet i hela världen. Vi behöver en utrikespolitik som jobbar för nedrustning, för mindre gränser och för ett ökat engagemang i FN för mänskliga rättigheter, fred och frihet. Det tror jag bara är möjligt med en ny, socialdemokratiskt ledd, regering.

Om vi bestämmer oss för något tillsammans, tror jag att vi har alla möjligheter i världen att förändra samhället. Det är bara genom politik som tror på gemensamma lösningar som vi på allvar kan förändra Sverige. För det finns mycket att göra. Och jag tycker att vi alla borde ha högre ambitioner för Sverige och Uppsala.

Mattias Kristenson