Distriktsårskonferens 2015

DÅKSSU Upplands distriktsårskonferens 2015 hålls den 28 februari på Grand i Uppsala kl. 09:45 – 19.00. Det är det viktigaste mötet på året. Vi bestämmer vad SSU Uppland ska tycka och vilka som ska styra över distriktet. Det som bestäms är helt enkelt det gäller för året. 

Alla medlemmar är representerade genom ombud som väljs i distriktets kommuner. Ombuden representerar alltså medlemmarna i sin kommun. Alla medlemmar har yttranderätt, alltså rätt säga vad en tycker. Ombuden har rösträtt vid mötets röstningar.

Finns det något du skulle vilja föreslå? Skriv och skicka motion till viktor.nyberg@ssu.se senast 31 januari.

Vill du nominera något till distriktsstyrelsen? Nominera den personen genom att skicka namnet till mattias.kristenson@ssu.se senast 14 februari. 

De politiska program som ska behandlas är: 

  • Antirasistiska
  • Miljöpolitiska
  • Internationella
  • Ekonomisk- politiska
  • Feministiska