Hej!

Här finner du dokumenten till 2014 års distriktsårskonferens som kommer vara den 25-26 januari på Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala.

Vänligen,

SSU Upplands distriktsstyrelse

Handlingar

Förslag till arbetsordning 2014

Tidsschema för SSU Upplands distriktsårskonferens 2014

Dagordning för SSU Upplands distriktsårskonferens 2014

Stadga, verksamhetsberättelse, styrelsens förslag och verksamhetsplan

Stadgar för SSU Upplands distrikt

Verksamhetsberättelse SSU Uppland år 2013

Styrelsens förslag till distriktsårskonferensen

Verksamhetsplan för SSU Uppland för verksamhetsåret 2014

Motioner

Motioner DÅK 2014

Vi beklagar att motionssvar till motionen ”Nätverks för unga förtroendevalda” inte finns i denna fil. Det finns finns i länken här nedan.

Nätverk för unga förtroendevalda socialdemokrater + svar (1)

Handlingsprogram

Principprogram 2014

Regionalpolitiskt program Uppland

Arbetet – det gemensamma skapandet

Utbildningsprogram

Ekonomi

Revisionsberättelse 2013

De övriga ekonomiska dokumenten kommer inte läggas upp här utan delas ut till ombuden den 25 januari vid inskrivning.

Valberedningens förslag till ny distriktsstyrelse

Valberedningens förslag till ny distriktsstyrelse för verksamhetsåret 2014